Systemutveckling

Vi utvecklar framtidens system baserat på ert behov.

System efter behov

Utifrån er kravspecifikation och behov tar vi fram helt skräddarsydda system, från systemeringsfasen till leverans av färdig produkt.

Bred erfarenhet

Våra tidigare uppdrag innefattar bland annat system för hantering av leverantörsfakturor, kundhantering och mycket mer.

Förvaltning

Vi hjälper er med förvaltning av det färdigutvecklade systemet. Antingen i Azure, Google Cloud, AWS eller i vår egen datahall.

Vår kompetens

  • Webbapplikationer
  • Systemutveckling
  • Integration & API
  • Mobila plattformar
  • Agil utveckling
  • Testdriven utveckling

Fråga mig om systemutveckling

Gustav är systemutvecklare och blivande högskoleingenjör inom mjukvaruutveckling och mobila plattformar. Helt rätt person att diskutera digitala lösningar med.