Domäntransfer

Ansök om att flytta domän till vår registrar

Ansök om att flytta en domän till vår registrar. Detta gör du om du äger en domän idag hos en annan leverantör men önskar att överföra denna till oss. Om din toppdomän inte finns listad i ansökningsformuläret ber vi dig att kontakta oss via support@wismenmedia.se.

Avgift för domäntransfer tillkommer om inget annat är överenskommet. Dessa avgifter finns specificerade här för respektive toppdomän.