Allmänna villkor IT-tjänster

Senast uppdaterad 2021-01-22

§1 Allmänt

1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Kund och
Wismen Media AB (559267-5259), med avseende på
abonnemangstjänster (‘’Tjänsten’’) som innefattar
webbhotell, service och domänhantering.

§2 Tjänsten

2.1 Tjänsten innebär att Kund hyr in sig som
webbhotellskund hos Wismen Media AB.

2.2 Wismen Media AB förbehåller sig rätten att göra
kontroller vid plötsligt ökad trafik eller användning av
lagringsutrymme.

2.3 Vid eventuella prisförändringar eller ändring av avtalet meddelas Kund till
angiven faktureringsadress. Wismen Media AB har rätt att
debitera ändrad avgift vid förnyelse av tjänst.

§3 Avtalstid

3.1 Avtal löper tillsvidare från och med beställning.

3.2 Betalning sker årsvis i förskott. Vid uppsägning innan
förnyelse återbetalas inte årsavgifterna.

3.3 Uppsägning meddelas till support@wismenmedia.se
alternativt brev till Bjurbäcksvägen 1, 56533 Mullsjö.
Uppsägningen träder först i kraft när Wismen Media AB
skickat digital uppsägningsbekräftelse till Kund. Dock senast
sju dagar efter inkommen uppsägningsförfrågan från Kund.

3.4 Avtalade tjänster faktureras och förnyas årsvis om inget
sägs upp. Detta gäller även domäner.

§4 Wismen Media ABs rättigheter

4.1 Wismen Media AB har rätt att när som helst avsluta
avtalet i händelse av force majeure.

4.2 Kund är ansvarig för innehållet på webbsidan eller
domänen.

4.3 Anser Wismen Media AB att innehållet icke är lämpligt
eller har olagliga inslag kan Wismen Media AB när som helst
säga upp avtalet utan att återbetala Kund.

§5 Kundens rättigheter

5.1 Kund har rätt att när som helst begära ut en EPP-kod och
flytta domänen till ny registrar.


5.2 Kunden har rätt att avsluta tjänsten men utan
kompensation eller återbetalning.

§6 Tekniska problem

6.1 Wismen Media AB förbehåller sig rätten att åtgärda
tekniska problem som innefattar drift och server i upp till sju
arbetsdagar från och med inkommen felanmälan.


6.2 Med tekniska problem avses serverfel. Fel med
webbsidan och dess kod debiteras som servicetimmar.

§7 Betalning

7.1 Avgift för webbhotellet faktureras årsvis på e-postfaktura.
Alla tjänster faktureras i förskott.


7.2 Samtliga fakturor för domäner och webbhotell faktureras
senast 30 dagar innan avtalsförnyelse.


7.3 Betalningsvillkor är alltid 30 dagar från och med
fakturadatum. Vid utebliven betalning förbehåller sig Wismen
Media AB att avsluta de tjänster som Kund har avtalat.

§8 Domän

8.1 Kund är ansvarig för innehåll på domänen.
8.2 Wismen Media AB debiterar en fast avgift enligt lathund
vid flytt av domän till och från registrar.


8.3 Wismen Media AB registrerar alltid Kund som juridisk
ägare för domännamn.